פיירוול אאוט, WaterFall אין

Waterfall Security Uni-directional Gateway

ישנם מקרים, בהם גם מערכת הפיירוול האמינה ביותר לא מספקת את ההגנה הרצויה, כמו למשל במקרה של רשת תקשורת המחברת את הרכיבים הקריטיים של תשתיות הדורשות אבטחה גבוהה. מערכת מעבר חד-כיווני של חברת WaterFall Security Solutions מאפשרת זרימת מידע בכיוון אחד בלבד, ברמה הפיזית, ומהווה פתרון מתאים ביותר לאבטחת רשתות של תשתיות קריטיות


מערכת WaterFall מבית WaterFall Security Solutions בנויה מרכיבי חומרה לשליחה ולקבלה של נתונים. השליחה והקבלה נעשים באמצעות רכיבי חומרה נפרדים, המאפשרים העברה חד-כיוונית של קבצים ומידע בין רשתות, ללא יכולת זליגת מידע בכיוון הנגדי. בזכות שיטת העבודה של WaterFall מסוגלת המערכת לעצור התקפות על הרשת ביחידת הקישור החיצונית, ולשמור על זרימת מידע מיטבית בתוך הרשת, לצד הגנה מרבית על משאבי הארגון, והפרדה בין הרשת התפעולית לרשת הכללית.

מאפיינים ויתרונות המוצר

  • קישור פיזי חד-כיווני שאינו מאפשר פריצה לתוך המרחב המוגן
  • חסימת האפשרות להעברת מידע, מכל סוג שהוא, בכיוון ההפוך.
  • חסימת כלל התקשורת הנכנסת, ובכלל זה הודעות ניהול.
  • פרוטוקולים "סטנדרטיים" לא עוברים מעל תווך חד-כווני, מה שלא מאפשר ניצול של התקשורת החוזרת לצורך פריצה
  • מניעה מוחלטת של יכולת השתלטות ופריצה לרשת באמצעות מניעת כל סוג של תקשורת חוזרת ברמה הפיזית
  • אין הגבלה על גודל הקבצים המועברים במערכת.
  • ניתוק מוחלט של מערכת מתאפשר באמצעות ניתוק של כבל אחד בלבד.
  • הפצה אוטומאטית של המידע לנקודות היעד ללא התערבות מפעיל
  • המערכת עומדת בדרישות של תקני אבטחת מידע נוקשים ביותר עבור תשתיות קריטיות

המערכת כבר מותקנת בכל תחנות הכוח הגרעיניות של ארצות הברית, ובמפעלים חיוניים רבים בארץ ובעולם.

מאמרים נוספים בנושא